2elotoaraba.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), www.2elotoaraba.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile www.2elotoaraba.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.
 • www.2elotoaraba.com üyeliğiniz “üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz , doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.
 • KULLANICILAR,işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız Kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
 • Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, 2elotoaraba.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.
 • 2elotoaraba.com , SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 • KULLANICILAR, www.2elotoaraba.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.
 • Aksi belirtilmediği taktirde, 2elotoaraba.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. KULLANICILAR, 2elotoaraba.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı Kabul ve beyan eder.
 • www.2elotoaraba.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. www.2elotoaraba.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçeklştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçiçi ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.
 • 2elotoaraba.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak veya etkisine sahiptir.
 • www.2elotoaraba.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri 2elotoaraba.com tarafından saklanacaktır.
 • Üyelikleri,sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, 2elotoaraba.com kullanıcı destek hattına başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.
 • 2elotoaraba.com tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk Kabul etmez.
 • www.2elotoaraba.com' un amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.2elotoaraba.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez.KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, 2elotoaraba.com’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.
 • İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
 • Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insane hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple 2elotoaraba.com kesinlikle sorumlu değildir.
 • www.2elotoaraba.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile 2elotoaraba.com’un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.2elotoaraba.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, 2elotoaraba.com’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.2elotoaraba.com’a üye olarak peşinen Kabul ve beyan eder.
 • 2elotoaraba.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, 2elotoaraba.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
 • 2elotoaraba.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

“İlan verme işlemini yapan tüm kişiler bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.”